Ana Hedefler

Kadınlar ve Gençler için Sosyal Girişimcilik ve Hibeler:

  • Sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin finanse edilmesi, girişimlerin geliştirilmesi ve hızlandırılması aşamalarına yönelik hibelerin sağlanması, iş kurmaya yönelik desteklerin verilmesi
  • Mentorluk ve koçluk hizmetlerinin verilmesi

Geçim Kaynakları Tesisleri :

  • Sosyal girişimciliğe yönelik kapasite geliştirmek ve sosyal uyum faaliyetlerini kolaylaştırmak için 7000 kişinin faydalanabileceği 70 tesisin kurulması
  • Girişimcilik merkezleri, hızlandırma merkezleri, işlikler
  • Katılımcılığı arttırmak, farkındalık faaliyetleri

Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Proje Yönetimi :

  • Sosyal girişimcilik alanında yerel kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerinin arttırılması ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası