Uygulama Kurumları - Ortakları

SEECO Projesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında, Dünya Bankası ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülmektedir. Yerelde ise kurumsal uygulama kapasitesi yüksek Kalkınma Ajansları ile iş birliği yapılmaktadır.

Proje, 5 Kalkınma Ajansının görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsamaktadır. Projede yer alan Kalkınma Ajansları ve uygulama ortakları:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası