Proje Hakkında

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi, Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilmekte, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülmektedir.

SEECO Projesi’nin hedefi, Türkiye’deki hedef bölgelerde yaşayan misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadın ve gençlerin geçim kaynakları fırsatlarını iyileştirmektir. Proje, sosyal girişimciliği ve yerel topluluklara hizmet sağlayan yerel kurumları destekleyerek, kadınların ve gençlerin ekonomik faaliyetlere katılmalarına katkıda bulunacaktır.

Proje Öncelikleri:

  • Yenilikçi sosyal girişimcilik projelerinin hayata geçirilmesi veya geliştirilmesi,
  • Çevresel ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayan kadın ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi,
  • Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin ekonomik faaliyetlere katılımlarının sağlanması,
  • Misafir ve ev sahibi topluluk üyelerinin sosyal girişimlerde iş birliği yapmaları yoluyla sosyal uyumun teşvik edilmesi

Proje Bileşenleri:

SEECO Projesi’nin hedefi, bölgedeki ev sahibi ve mülteci kadınlar ile gençleri yeni ve mevcut sosyal girişimleri kapsamında; eğitim, mentorlük, koçluk hizmetleri ve mikro hibeler ile desteklemek ve geçim kaynaklarını iyileştirmektir.

Proje üç bileşen aracılığıyla uygulanacaktır:

Bileşen 1: Kadınlar ve Gençler için Sosyal Girişimcilik ve Hibeler

Sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin finanse edilmesi, girişimlerin geliştirilmesi ve hızlandırılması aşamalarına yönelik hibelerin sağlanması, iş kurmaya yönelik desteklerin verilmesi; mentorlük ve koçluk hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır.

Bileşen 2: Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri

Sosyal girişimciliğe yönelik kapasite geliştirmek ve sosyal uyum faaliyetlerini kolaylaştırmak, katılımcılığı artırmak için girişimcilik merkezleri, hızlandırma merkezleri ve atölyeler gibi tesisler kurulacaktır.

Bileşen 3: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Proje Yönetimi

Sosyal girişimcilik alanında yerel kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerinin artırılması ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası