Neler Yapıyoruz?

Proje faaliyetleri:

  • Sosyal girişimciler için eğitimler
  • Sosyal girişimciler için bölgenin ihtiyaç değerlendirmesi ve pazar analizi
  • Yeni sosyal girişimlerin oluşması ve mevcut sosyal girişimlerin hızlandırılması için hibeler
  • Geçim kaynağı tesislerinin kurulması ve kadın girişimciler için atölyeler, işlikler ve kreşlerin kurulması
  • Sosyal girişimler hakkında farkındalık yaratmak için bilinçlendirme kampanyaları
  • Türkiye için sosyal girişim politika ve finansman modellerini geliştirme faaliyetleri
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası