Hibeler

  • Sosyal girişiminizin kuruluş aşamasında iseniz, 3.350 kişi arasında olabilirsiniz.

Kuruluş aşamasındaki sosyal girişimler için;

  • 2.000 mikro ve küçük ölçekli girişime 1.500 Avro
  • 1.000 orta ölçekli girişime 5.000 Avro
  • 350 büyük ölçekli girişime 10.000 Avro
  • Sosyal Uyum Yardımı’ından (SUY) yararlanan, mikro ölçekli girişime sahip 2.000 kişiye 1.500 Avro tahsis edilecektir.
  • Sosyal girişiminiz varsa ve bunu geliştirmek istiyorsanız hızlandırma programından yararlanacak olan 320 kişi arasında olabilirsiniz.
  • 250 küçük ölçekli girişim 10.000 Avro
  • 70 büyük ölçekli girişime 25.000 Avro
  • Sosyal girişimcilik destek hizmetlerinin ve alt hibelerinin faydalanıcılarının en az yüzde 70’i kadın, yüzde 30’u (hem kadın hem erkek, 18-29 yaş arası) ise genç olacaktır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası