03.03.2022 - Program Uygulama Birimi Saha Ziyaretleri İçin Hizmet Alımı Sonuç Bildirimi

Program Uygulama Birimi Saha Ziyaretleri İçin Hizmet Alımı Sonuç Bildirimi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası