Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Hibe Programı Duyurusu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası tarafından koordine edilen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hibe başvuru çağrısına çıkılmıştır.

Tüm başvurular, SEECO Projesi uygulama illerinde görev yapan Topluluk Uygulama Ortakları ve Kalkınma Ajansları koordinasyonuyla faydalanıcı başvuru formunun doldurulmasıyla alınacaktır.

Bu ilan, her Kalkınma Ajansı bölgesi için ayrılan kontenjanlar dolana kadar yayında kalacaktır. Ara değerlendirme dönemleri tamamlandığında kazananların ilanı SEECO internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

1. Kimler Başvurabilir?

Bir iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek isteyen:

 • Ev sahibi ve misafir topluluklardan tek kadın girişimci ile kadınların sahibi ya da ortağı olacağı işletmeler desteklenecektir.
 • 18-29 yaş aralığındaki gençler
  • Kadın genç girişimciler,
  • Erkek genç girişimciler; 
  • Ortaklarından biri genç olan girişimler;
  • Yöneticisi ya da yöneticilerinden bir tanesi genç olan girişimler desteklenecektir.
 • Ayrıca girişimin/işletmenin fikir sahibinin erkek oldugu ancak kadınlara fayda sağlayan işletmeler ve girişimler (örnek, kadın istihdamı sağlayacak girişim/işletme) de sınırlı sayıda desteklenebilecektir.

En az bir yıllık mevcut işletmesi olan ve işletmesinin kapasitesini artırmak isteyen:

 • Kadınlar (önceliklendirilir);
 • Kadınların yönetici olduğu ancak sahibi erkek olan alan işletmeler;
 • Girişimin/işletmenin sahibinin ya da yöneticisinin erkek oldugu ancak kadınlara fayda sağlayan işletmeler ve girişimler (örnek, kadın istihdamı sağlayacak girişim/işletme) başvurabilir.
 • Hızlandırma programına başvuruda yaş sınırı bulunmamaktadır.

*Başvuru sahiplerinin iş fikirlerini (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin) illerinde hayata geçirmesi gerekmektedir.

2. Nasıl Başvurabilirim?

Sosyal ve çevresel fayda odaklı yeni iş fikrine sahip olan sosyal girişimciler ve sosyal ve çevresel fayda gözeten mevcut işletmeler, bölgelerinde bulunan Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortağı (CIP) aracılığıyla duyuruları takip edebilecek ve başvuru yapabilecektir.

Her türlü soru ve geri bildirimler için kullanılacak eposta ve tel hatları

Karacadağ Kalkınma Ajansı (Şanlıurfa, Diyarbakır)

bilgi.seeco@karacadag.gov.tr

Proje Tel No:  0530 364 51 06

İpekyolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

bilgi.seeco@ika.org.tr

Proje Tel No: 0342 220 00 80 – 0530 302 19 51

Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin)

bilgi.seeco@dika.org.tr

Proje Tel No : 0535 104 94 31

3. Destek Tutarı:

Kuluçka (Inkübasyon) Hibe Programı* için mikro (5.000 Avro), orta (7.500 Avro) ve büyük (10.000 Avro) ölçekli hibe desteği verilecektir.

Hızlandırma Hibe Programı** orta (15.000 Avro) ve büyük (25.000 Avro) ölçekli hibe desteği verilecektir.

Kuluçka (Inkübasyon) Hibe Programı* yeni kurulacak işletmeler için planlanan hibe programıdır.

Hızlandırma Hibe Programı** var olan işletmeler için verilmesi planlanan hibe programıdır.

4. Başvuru Sonrası Süreç

Başvuru sonrası seçilen faydalanıcılar eğitimlere katılmaya hak kazanacaklardır. Girişim fikri ile başvuran ve eğitimleri tamamlayan faydalanıcılar daha sonra koçluk ve mentorluk hizmeti alarak iş planı hazırlayacaklardır. Mevcut girişiminin kapasitesini geliştirmek amacıyla başvuran ve eğitimleri tamamlayan yararlanıcıların verilecek mentorluk desteği ile kapasite GELİŞİMİNİ GÖSTEREN İŞ PLANI yapmaları beklenmektedir. Faydalanıcı seçim komitesinin kapasite geliştirme planlarını ve iş planlarını değerlendirmeleri sonrasında desteklenecek sosyal girişimcilere karar verilecektir. Başarılı bulanan sosyal girişimcilerle hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Hibe sözleşmesi imzalanan faydalanıcılara koçluk ve mentorluk hizmeti verilmeye devam edilecektir.

5. Başvuruyu Kazananların İlanı

Başvuruyu kazananların ilanı www.seeco.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca SEECO Projesi sosyal medya platformları aracılığıyla başvuru süreci takip edilebilecektir.

 

EKLER:

   SEECO Dicle Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortağı Broşür

   SEECO İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortağı Broşür

   SEECO Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortağı Broşür

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası