4. Misyon toplantıları - 26 Eylül - 5 Ekim 2022

4. Misyon toplantıları: 26 Eylül – 5 Ekim 2022

Yer: Ankara

Dördüncü Misyon Toplantıları 26 Eylül’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda başladı. Proje genel çerçevesinin ve ilerlemelerinin tartışıldığı Başlangıç oturumundan sonra İzleme ve Değerlendirme, Satın Alma ve Finansal Yönetim oturumları düzenlenmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası