SEECO Projesi - Giriş Eğitimi - Topluluk Uygulama Ortaklıkları - 23 Aralık 2022

SEECO Projesi - Giriş Eğitimi (İletişim ve Görünürlük, Proje Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve Çevresel ve Sosyal Gereklilikler) - Topluluk Uygulama Ortaklıkları

Yer: Çevrimiçi

SEECO Projesi

SEECO Projesi kapsamında, Topluluk Uygulama Ortaklarına yönelik proje giriş eğitiminde; İletişim ve Görünürlük, Proje Yönetim Bilgi Sistemi (MIS), Çevresel ve Sosyal Gereklilikler ile ilgili konularda bilgi aktarımı yapılmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası