İklim Değişikliği Politikaları ve Yeşil Kalkınma Sunumu - 29 Aralık 2022

İklim Değişikliği Politikaları ve Yeşil Kalkınma Sunumu: 29 Aralık 2022

Yer: Ankara

SEECO Projesi

SEECO Projesinin üçüncü bileşeni olan “Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni” kapsamında “İklim Değişikliği Politikaları ve Yeşil Kalkınma” adlı sunum, Çevre Uzmanı Gökhan Karabulut tarafından yapılmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası