Cinsiyet Temelli Şiddeti Önleme Eğitimi - 8 Aralık 2022

Cinsiyet Temelli Şiddeti Önleme Eğitimi: 8 Aralık 2022

Yer: Çevrimiçi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası